Genezis Balkónové Kvetiny

Viaczložkové granulované hnojivo s mikroelementami

Vysoký obsah  fosforu  a draslíka posilňuje rastliny, priaznivo vplýva na vývin koreňovej sústavy a napomáha kvitnutie. Doporučuje sa používať hnojivo pre stále kvitnúce rastliny. 

Zloženie:

  • dusík (N) 8 %
  • fosfor (P2O5) 16 %
  • draslík (K2O) 23 %
  • MgO 2 %
  • mikroprvky 0,2 % (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Použitie: v 10 l vody rozpustíme 1 – 2 odmerky hnojiva a s roztokom zalejeme kvety. Zálievku opakujme týždenne. Pri rýchlorastúcich kvetinách (surfínia, verbena) aj častejšie. Zálievať len kvetiny s mokrou pôdou.

(1 odmerka = 10 g)

Predpisy na ochranu životného prostredia: hnojivo nevylievajte a obaly nevhadzujte do tečúcich a stojatých vôd, vodných nádrží. Aplikácia hnojiva je vylúčená na prísne chránených územiach a rezerváciách biosféry.

Skladovanie a preprava: skladujte a prepravujte v pôvodných neporušených obaloch. Hnojivo je zakázané skladovať a prepravovať spoločne s potravinami a krmivami.
Skladujte v suchom, chladnom, proti dažďu a vlhkosti chránenom sklade.
Skladovateľnosť hnojiva je 2 roky od dátumu výroby.

Objem: 0,5 kg

 

.