Genezis Kalcidol

Dusíkatý roztok vápnika a horčíka

Používa sa na doplnkovú výživu rastlín.

Zloženie:

  • dusík (N) 8,5 %
  • vápnik (CaO) 9,4 %
  • horčík (Mg2O) 2,0 %

Tento prostriedok je bezchlórové rýchlo pôsobiace pôdne a listové hnojivo. Je vhodné na odstraňovanie chorôb spôsobených nedostatkom vápnika. Zároveň je vhodné na udržiavanie optimálnej hladiny vápnika a horčíka v listoch a plodoch rastlín. Hnojivo doporučujeme používať v zelenine (aj pri rýchlenom pestovaní, hlavne paprika, paradajky, uhorky), v obilninách, zemiakoch, slnečnici, viniči aj v ovocných sadoch.

Použitie:

  • zálievka: koncentrácia - 0,05 – 0,1 %  (0,5 – 1 dl)  kalcidolu v 100 l vody.
  • postrek na list: počas vývinu plodov 3 – 5 krát  v koncentrácii 0,1 – 1 %  (1,0 – 10,0  dl)  kalcidolu v 100 l vody. Hnojenie opakovať dvojtýždenne.
  • zálievka v záhrade: 1 vrchnák (15 ml) do 100 l vody. Vyvarujte sa predávkovaniu.

Kalcidol sa nesmie miešať s hnojivami obsahujúcich fosfor.

Predpisy na ochranu životného prostredia: hnojivo nevylievajte a obaly nevhadzujte do tečúcich a stojatých vôd, vodných nádrží. Aplikácia hnojiva je vylúčená na prísne chránených územiach a rezerváciách biosféry.

Skladovanie a preprava: skladujte a prepravujte v pôvodných neporušených obaloch. Hnojivo je zakázané skladovať a prepravovať spoločne s potravinami a krmivami.
Skladujte v suchom, chladnom, proti dažďu a vlhkosti chránenom sklade.
Skladovateľnosť hnojiva je 3 roky od dátumu výroby.

Objem: 1 l

 

.