Genezis Liadok

LIADOK AMÓNNY s DOLOMITOM 27% – granulovaný – (LAD , Péti só, MAS, CAN)

Výrobca: NITROGÉNMŰVEK Zrt. - Pétfürdő, Maďarsko

Vlastnosti: sivobiely granulát dusičnanového a amónneho dusíka s jemne mletým dolomitom, ktorý znižuje prirodzenú vlhkosť hnojiva. Horčík a vápnik sa nachádzajú vo forme MgO a CaO.

Obsahové zloženie:

 • obsah celkového dusíka(N) 27% ± 0,5
 • obsah amónneho dusíka 13,5%
 • obsah dusičnanového dusíka 13,5%
 • obsah MgO 4,2%
 • obsah CaO 6%

Granulometrické zloženie:

 • obsah častíc od 2mm-5mm min. 95%
 • obsah častíc pod 2mm max. 5%
 • obsah častíc nad 5mm max. 1%

Použitie: hnojivo je vhodné na všetky druhy poľných plodín a pôd v rôznych podmienkach na základné hnojenie alebo prihnojovanie počas vegetácie

Doporučené dávkovanie podľa kategórií:

 • Obilniny 250-450 kg/ha
 • Kukurica 350-500 kg/ha
 • Slnečnica 250-350 kg/ha
 • Repka 300-400 kg/ha
 • Zemiaky 250-300 kg/ha
 • Lúky a pasienky 400-550 kg/ha
 • Záhrady 25-50 kg/ha

Doporučené dávky majú informatívny charakter. Do úvahy treba brať zásobu živín v pôde ako aj očakávaný výnos.

Balenie: hnojivo sa dodáva podľa požiadavky :

 • V 50 kg polyetylénových vreciach
 • V dvojvrstvových big bagoch polyetylén a tkanina, zvárané, s hmotnosťou 700 kg
 • Voľne ložené

Skladovanie: hnojivo sa skladuje v originálnych, neporušených obaloch v skladoch podľa

STN 465750, oddelenie od potravín, nápojov, krmív, pesticídov a obalov od týchto látok.

 

PrílohaVeľkosť
Bezpečnostná karta SK156.05 KB
Bezpečnostná karta CZ153.11 KB
Certifikát222.26 KB
.