Genezis Zelenina

Kvapalné viaczložkové hnojivo s mikroprvkami

Hnojivo je určené na prihnojovanie všetkých druhov zeleniny, vhodné pre záhradkárov, ako aj pre pestovateľov. Pravidelná aplikácia zintenzívňuje rast a vývin rastlín, zabezpečuje vyššiu úrodu a jej nutričnú hodnotu, zlepšuje kvalitu a predlžuje skladovateľnosť.

Zloženie:

  • dusík (N) 6 %
  • fosfor (P2O5) 4,5 %
  • draslík (k2O) 6 %
  • mikroprvky 0,06 %  (B, Cu, Fe, Mn, Zn)

Použitie: do 10 l vody zamiešajme 3 vrchnáky (45 ml) kvapalného hnojiva a zalejme rastliny. Počas vegetácie zálievku opakujeme týždenne. Čerstvo zasadené alebo presadené rastliny zalejeme až po dvoch týždňoch.  NEPREDÁVKOVAŤ!

Predpisy na ochranu životného prostredia: hnojivo nevylievajte a obaly nevhadzujte do tečúcich a stojatých vôd, vodných nádrží. Aplikácia hnojiva je vylúčená na prísne chránených územiach a rezerváciách biosféry.

Skladovanie a preprava: skladujte a prepravujte v pôvodných neporušených obaloch. Hnojivo je zakázané skladovať a prepravovať spoločne s potravinami a krmivami.
Skladujte v suchom, chladnom, proti dažďu a vlhkosti chránenom sklade.
Skladovateľnosť hnojiva je 2 roky od dátumu výroby.

Objem: 1 l

 

.